Demo

Khao-Chang
One Day Trip

  • Home
  • เที่ยวเกาะช้าง

โปรแกรมทัวร์ ตกปลา ตกหมึก One Day Trip

โปรแกรม ตกปลา One day trip (กลางวัน)

08.00 น.                 บริการรถรับส่งลูกค้า โดยเริ่มรับลูกค้าจุดแรกที่หาดทรายขาว

09.00 น.                 เดินทางถึงท่าเรือบางเบ้า เกาะช้าง

09.00 น.                 เรือออกเดินทางสู่หมายตกปลาต่างๆ ในแนวบริเวณเกาะช้าง และเกาะต่างๆรอบเกาะช้าง
                                ลูกค้าสนุกสนานกับการตกปลา (หากลูกค้าตกปลาได้มีบริการทอดให้ทานบนเรือ)

12.00 น.                 บริการอาหารเที่ยง ผลไม้ น้ำดื่ม และกาแฟ บนเรือ

13.00 น.                 สนุกสนานกับการตกปลาต่ออย่างเพลิดเพลิน
                               (กรณีลูกค้าตกปลาได้มีบริการทอดให้ทานบนเรือ หรือลูกค้าต้องการนำกลับบ้านได้ค่ะ)

15.00 น.                 เรือออกเดินทางจากหมายตกปลามุ่งหน้าสู่ท่าเรือท่าบางเบ้า เกาะช้าง

16.00 น.                 เรือเดินทางถึงท่าเรือบางเบ้า เกาะช้าง และขึ้นรถกลับที่พักอย่างปลอดภัย พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่                    1,200 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม

รถรับส่งจากโรงแรมที่พัก – ท่าเรือบางเบ้า เกาะช้าง

อุปกรณ์ในการตกปลา และเสื้อชูชีพ

อาหารเที่ยง ผลไม้ น้ำดื่ม และกาแฟ บริการบนเรือ


โปรแกรม ตกหมึก ตกปลา One day trip (กลางคืน)

17.00 น.                 บริการรถรับลูกค้า โดยเริ่มรับลูกค้าจุดแรกที่หาดทรายขาว

18.00 น.                 ลูกค้าเดินทางถึงท่าเรือบางเบ้า เกาะช้าง และเดินลงเรือที่จุดปลายสะพานบางเบ้า

18.15 น.                 เรือออกเดินทางสู่หมายตกปลาหมึก เมื่อถึงหมายตกหมึกลูกค้าสนุกสนานกับการตกหมึกแบบสดๆตัวเป็นๆกันค่ะ
                               จนได้เวลา 20.00 น. จบกิจกรรมการตกหมึกเปลี่ยนเป็นกิจกรรมตกปลาตกปลากันค่ะ
                                - บริการอาหารเย็น ผลไม้ น้ำดื่ม และกาแฟ บนเรือ พร้อมกับชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกกลางทะเลกันค่ะ

20.00 น.                 ได้เวลาสนุกสนานกับการตกปลาทะเลตัวเป็นๆกันต่อค่ะ และ สนุกสนานเพลิดเพลินกับการตกปลาทะเล
                                 จนได้เวลา 5 ทุ่ม ทางเรือเดินทางกลับมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือบางเบ้า เกาะช้าง (กรณีลูกค้าตกปลาได้ มีบริการทำให้ทานบนเรือค่ะ)

24.00 น.              เรือเดินทางถึงท่าเรือบางเบ้า เกาะช้าง และ ขึ้นรถกลับ ที่พัก อย่างปลอดภัย พร้อมความประทับใจแบบสุดๆ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่                    1,200 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม

รถรับส่งจากโรงแรมที่พัก – ท่าเรือบางเบ้า เกาะช้าง

อุปกรณ์ในการตกหมึก , ตกปลา และเสื้อชูชีพ

อาหารเย็น ผลไม้ น้ำดื่ม และกาแฟ บริการบนเรือ

 

บริการเรือเช่าเหมาลำ 

เรือเช่าเหมาลำ /Private Boat

ราคา

หมายเหตุ

เรือไม้สำหรับดำน้ำ / ตกปลา / ตกหมึก/ อื่นๆ

ราคาตามจำนวนลูกค้าและสถานที่ไป

ติดต่อสอบถาม โทร 0626832555

เรือ Speed Boat

ราคาตามจำนวนลูกค้าและสถานที่ไป

ติดต่อสอบถาม โทร 0626832555

***รับจัดกรุ๊ปเหมาด้วยค่ะ***

 

 

โปรแกรมทัวร์ ดำน้ำ 1 วัน 4 เกาะ เรือไม้ หมู่เกาะรัง

08.00 น.          รถรับส่ง บริการรับลูกค้าบนเกาะช้าง โดย เริ่มต้นที่ หาดทรายขาว หาดไชยเชษฐ์ หาดคลองพร้าว หาดไก้แบ้ หาดใบลาน ตามลำดับ

09.00 น.          เดินทางถึงท่าเรืออ่าวบางเบ้า เกาะช้าง เพื่อลงเรือ

09.30 น.          ตรวจสอบความเรียบร้อย ใส่เสื้อชูชีพ ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะรัง

                            - บริการน้ำดื่ม ชา กาแฟ

11.00 น.          เดินทางถึง จุดดำน้ำจุดแรก สนุกสนาน เพลิดเพลิน กับการสำรวจโลกใต้ทะเลกัน ที่เกาะยักษ์เล็ก ใช้เวลา 45 นาที

11.45 น.          บริการอาหารเที่ยง บนเรือแบบบุฟเฟ่ พร้อมผลไม้และน้ำดื่ม

12.45น.           สนุกสนานต่อกับการดำน้ำสำรวจโลกใต้ทะเล และว่ายน้ำกับฝูงปลา ต่อที่จุดสอง หาดเกาะรัง ใช้เวลา 45 นาที
                         หลังจากนั้นก็เดินทางสู่ จุดดำน้ำจุดที่ สาม เกาะยักษ์ใหญ่ ใช้เวลา 45 นาที เช่นกัน

14.15น.           ออกเดินทางจากเกาะรังมุ่งหน้าสู่เกาะหวาย เพื่อดูการอนุรักษ์แนวปะการัง และสนุกสนานกับการดำน้ำ

15.45น.           ออกเดินทางจากเกาะหวายมุ่งหน้าสู่เกาะช้าง ท่าเรือบางเบ้า ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงบนเกาะช้าง

                          - บริการ BBQ ผลไม้ น้ำดื่ม และชา กาแฟ

16.30น.           ถึงเกาะช้าง ชมวิถีชีวิตชาวประมงของหมู่บ้านบางเบ้า และเลือกซื้อของฝาก กลับไปให้คนที่คุณรัก ขึ้นรถกลับที่พักอย่างปลอดภัย พร้อมความประทับใจ

 

ช่วงเวลารับลูกค้าจากที่พัก

08.00น. - 08.20 น.                  หาดทรายขาว

08.15น. – 08.30 น.                  ไชยเชษฐ์

08.30น. – 08.40 น.                  หาดคลองพร้าว

08.20น. – 08.40 น.                  หาดไก่แบ้

08.20 น.- 08.40 น.                  หาดใบลาน

**สำหรับลูกค้าที่เดินทางเอง มาถึงหมู่บ้านบางเบ้าไม่เกิน เวลา 09.00 น. นะค่ะ **

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่              600 บาท/ท่าน

เด็ก อายุ 5-9 ปี 300 บาท/ท่าน (เด็กอายุ 10 ปีขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่ค่ะ)

อัตราค่าบริการนี้รวม

รถรับส่ง โรงแรมที่พัก – ท่าเรือบางเบ้า

อาหารเที่ยง ผลไม้ น้ำดื่ม ชา กาแฟและ BBQ

ชุดอุปกรณ์ดำน้ำ และ เสื้อชูชีพ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ไม่รวมค่าอุทยาน เกาะรัง คนไทย 40 บาท/ท่าน , ต่างชาติ 200บาท/ท่าน

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆกรณีซื้อของกินตามร้านค้าบนเกาะ


 

porn porn