Demo

Khao-Chang
One Day Trip

โปรแกรมทัวร์ ดำน้ำ 1 วัน 4 เกาะ เรือไม้ หมู่เกาะรัง

08.00 น.          รถรับส่ง บริการรับลูกค้าบนเกาะช้าง โดย เริ่มต้นที่ หาดทรายขาว หาดไชยเชษฐ์ หาดคลองพร้าว หาดไก้แบ้ หาดใบลาน ตามลำดับ

09.00 น.          เดินทางถึงท่าเรืออ่าวบางเบ้า เกาะช้าง เพื่อลงเรือ

09.30 น.          ตรวจสอบความเรียบร้อย ใส่เสื้อชูชีพ ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะรัง

                            - บริการน้ำดื่ม ชา กาแฟ

11.00 น.          เดินทางถึง จุดดำน้ำจุดแรก สนุกสนาน เพลิดเพลิน กับการสำรวจโลกใต้ทะเลกัน ที่เกาะยักษ์เล็ก ใช้เวลา 45 นาที

11.45 น.          บริการอาหารเที่ยง บนเรือแบบบุฟเฟ่ พร้อมผลไม้และน้ำดื่ม

12.45น.           สนุกสนานต่อกับการดำน้ำสำรวจโลกใต้ทะเล และว่ายน้ำกับฝูงปลา ต่อที่จุดสอง หาดเกาะรัง ใช้เวลา 45 นาที
                         หลังจากนั้นก็เดินทางสู่ จุดดำน้ำจุดที่ สาม เกาะยักษ์ใหญ่ ใช้เวลา 45 นาที เช่นกัน

14.15น.           ออกเดินทางจากเกาะรังมุ่งหน้าสู่เกาะหวาย เพื่อดูการอนุรักษ์แนวปะการัง และสนุกสนานกับการดำน้ำ

15.45น.           ออกเดินทางจากเกาะหวายมุ่งหน้าสู่เกาะช้าง ท่าเรือบางเบ้า ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงบนเกาะช้าง

                          - บริการ BBQ ผลไม้ น้ำดื่ม และชา กาแฟ

16.30น.           ถึงเกาะช้าง ชมวิถีชีวิตชาวประมงของหมู่บ้านบางเบ้า และเลือกซื้อของฝาก กลับไปให้คนที่คุณรัก ขึ้นรถกลับที่พักอย่างปลอดภัย พร้อมความประทับใจ

 

ช่วงเวลารับลูกค้าจากที่พัก

08.00น. - 08.20 น.                  หาดทรายขาว

08.15น. – 08.30 น.                  ไชยเชษฐ์

08.30น. – 08.40 น.                  หาดคลองพร้าว

08.20น. – 08.40 น.                  หาดไก่แบ้

08.20 น.- 08.40 น.                  หาดใบลาน

**สำหรับลูกค้าที่เดินทางเอง มาถึงหมู่บ้านบางเบ้าไม่เกิน เวลา 09.00 น. นะค่ะ **

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่              600 บาท/ท่าน

เด็ก อายุ 5-9 ปี 300 บาท/ท่าน (เด็กอายุ 10 ปีขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่ค่ะ)

อัตราค่าบริการนี้รวม

รถรับส่ง โรงแรมที่พัก – ท่าเรือบางเบ้า

อาหารเที่ยง ผลไม้ น้ำดื่ม ชา กาแฟและ BBQ

ชุดอุปกรณ์ดำน้ำ และ เสื้อชูชีพ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ไม่รวมค่าอุทยาน เกาะรัง คนไทย 40 บาท/ท่าน , ต่างชาติ 200บาท/ท่าน

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆกรณีซื้อของกินตามร้านค้าบนเกาะ


 

porn porn